What is Pronoun ? kinds of Pronouns -

 01.Pronoun কাকে বলে ?
 Ans: Noun এর বা Noun জাতীয় শেব্দের পরিবর্তে যে word ব্যবহৃত হয় তাকে Pronoun কাকে বলে l

02.Pronoun কত প্রকার ? কি কি
Ans: Pronoun ৯ প্রকার ।

 1.Personal Pronoun
 2.Possessive Pronoun
 3.Reflexive Pronoun
 4.Demonstrative Pronoun
 5.Indefinite Pronoun
 6.Relative Pronoun
 7.Introgative Pronoun
 8.Distributive Pronoun
 9.Reciprocal Pronoun